Homeopatiska böcker

Homeopatiska böcker

Visa större bild

Homeopatisk handbok

Stauffer K 182 sidor   En bok som utgör en bra hjälp för översikt av olika sjukdomar. Behändigt fickformat med register i slutet av boken. Dr. Stauffer är en av de mest kända tyska läkarna genom tiderna. Vi har nu på mångas begäran givit ut en ny upplaga av den kliniska delen av hans lilla Homöopathisches Taschenbuch. Dr. Stauffer avled år 1930 men det är ju så med homeopatien att de kliniska erfarenheterna inom detta område aldrig blir föråldrade. Boken är fortfarande mycket aktuell för alla praktiserande homeopater och utgör ett gott stöd för översikt av vilka medel som kan vara aktuella vid olika sjukdomar. Behändigt fickformat med fullständigt register i slutet av boken.

...Mer Info

 

Visa större bild

Homeopati - En vetenskap

Vithoulkas G 279 sidor   Denna bok rekommenderas till alla blivande homeopater samt till dem som är intresserade av homeopati Vithoulkas hör idag till de mest kända homeopaterna i världen. I denna bok framställer han den homeopatiska filosofin som han byggt vidare på grundval av Hahnemanns och hans efterföljares id‚er. Vidare har han ur material från c:a 5000 patienter tagit fram kurvor på läkemedlens intagande. Detta är en bok som bör läsas av alla blivande homeopater för djupare förståelse av den homeopatiska läkemetoden.

...Mer Info

 

Visa större bild

Homeopatisk Materia Medica

S.H. Ramme - V. Aurell Omarbetad med tillägg av Bo Ramme 1086 sidor   En Materia Medica på svenska av S.H Ramme och Victor Aurell med tillägg av Bo Ramme.   S.H. Ramme, en av Sveriges mest kända homeopater, gav tillsammans med Victor Aurell 1941 ut en stor Materia Medica på svenska. Efterfrågan var stor och en ny upplaga upplaga fick tryckas ganska omgående. Den blev faktiskt så populär att varje skandinavisk homeopat med någon sjävaktning inom några år dagligen använde denna Materia Medica i sin praktik. En av orsakerna till detta var att S.H. Ramme här delade med sig av den erfarenhet han vunnit i sin praktik sedan 1929 sedan han lärts upp i yrket av bl.a Pastor Liljequist. En annan orsak var att material hämtats från många källor, både engelska, amerikanska och tyska.

...Mer Info

 

Visa större bild

Homeopatisk handbok om biokemiska vävnadsalter

98 sidor   Introduktion till cellterapin och den praktiska användningen av de tolv vävnadsalterna i överensstämmelse med det biokemiska systemet enligt doktor W. H. Schüssler.

...Mer Info