Colonic plus Leverrenare

Artnr: Cplus lever

Maskrosrotextrakt - kronärtskock extrakttablett.
Levern är ett viktigt organ vid tillgodogörandet av näringsämnen och elimineringen av skadliga ämnen. Den lagrar och bearbetar näringsämnen och bidrar till nyttjandet av desamma samt bearbetar och oskadliggör skadliga ämnen. Levern ger inga varningssignaler vid dålig funktion innan förändringarna är långt framskridna. De första signalerna på negativa förändringar kan vara symtom i matsmältningen och trötthet.

COLONIC PLUS® Leverrenare innehåller ämnen för kroppens bästa. Extraktets kynarin- och klorogensyrahalt är standardiserad.

Innehåll i dygnsdosen (2-3 tabletter):
Rotextrat av maskros 500 - 750 mg**
(Taraxacum officinale)
Kronärtskockextrakt 500 - 750 mg**
(Cynara scolymus)
som innehåller kynarin 12,5 - 18,75 mg**
och klorogensyra 75 - 112,5 mg**
DRI=Dagligt referensintag
**Inget DRI fastställt

Ingredienser:
Rotextrakt av maskros (Taraxacum officinale), Kronärtskockextrakt (Cynara scolymus), Klumpförebyggande medel Mikrokristallin cellulosa, Ytbehandlingsmedel Magnesiumsalter av fettsyror.

Dosering:
2-3 tabletter per dag. Doseringen får ej överskridas.

Övrigt:
Personer med gallsten eller sjukdom i gallblåsan rekommenderas att rådgöra med hälsovårdspersonal om produktens lämplighet.

Kosttillskott bör ej användas som alternativ till en varierad kost. En balanserad mångsidig kost och sunda levnadsvanor är viktiga. Förvaras utom räckhåll för barn.

Tillverkare:
Hankintatukku Oy - Finland
www.hankintatukku.fi/se