Mer om homeopati

Homeopatiska läkemedel utgår från kroppens egen förmåga att stimulera läkningsprocessen. Behandlingen är individuell och olika människor får olika behandlingar även om de lider av samma sjukdom. Detta individuella synsätt uppfyller ett växande behov av att bota sjukdomar med utgångspunkt från individen. Homeopatiska läkemedel erbjuder ett stort urval av effektiva, säkra läkemedel av hög kvalitet och tillverkas i regel av naturliga ämnen. De kan ordineras individuellt av en homeopat eller annan hälso- och sjukvårdspersonal men kan även användas för egenvård.

Homeopati utvecklades i Europa för över 200 år sedan av den tyske läkaren Samuel Hahnemann (1755–1843). Alla sjukdomssymtom – fysiska, psykiska och emotionella – bidrar till helheten. Det aktuella homeopatiska läkemedlet är ofta en utspädning av ett ämne som framkallar denna symtombild hos en frisk person.

Ett homeopatiskt läkemedel tillverkas enligt en erkänd homeopatisk metod. Homeopatiska tillverkningsmetoder beskrivs i homeopatiska farmakopéer och innebär kortfattat att en specificerad råvara (t.ex. en växt eller en kemikalie) blandas med ett hjälpämne (t.ex. etanol eller laktos) till en stamberedning/modertinktur. Stamberedningen/modertinkturen späds sedan ut med ett hjälpämne (t.ex. etanol eller laktos) och därefter skakas spädningen. Momentet kallas för potensering.

Homeopatiska läkemedel är noggrant kontrollerade gällande säkerhet och kvalité. Homeopatiska läkemedel får endast användas utvärtes eller intas via munnen (oralt) i Sverige. Vilket homeopatiskt läkemedel som bör användas vid ett visst sjukdomstillstånd bestäms i samråd med en terapeut eller homeopat.

I Sverige ska alla homeopatiskta läkemedel genomgå läkemedelsregistrering för att få säljas. All övrig försäljning av homeopatiska produkter i Sverige är olaglig. Ett registrerat homeopatiskt läkemedel har granskats av Läkemedelsverket och bedömts vara säkert och av hög kvalitet. Vid registrering tilldelas produkten ett registreringsnummer som återfinns på produktens etikett.

En blomstrande europeisk tradition

Homeopatiska läkemedel ingår i en lång behandlingstradition i Europa och har på det hela taget ett högt anseende för säkerhet sedan de började användas för över tvåhundra år sedan. De används i dag av över 100 miljoner européer och blir alltmer populära bland patienter, läkare samt hälso- och sjukvårdspersonal.

Tre av fyra européer känner till homeopati och 29 procent av dessa för egenvård vilket motsvarar 100 miljoner européer.

  • Mellan 25 och 40 procent av hälso- och sjukvårdspersonalen i Europeiska unionen ordinerar homeopati ibland medan 7 procent gör det regelbundet.
  • I Europeiska unionen finns ca. 55 000 läkare och övriga inom hälso- och sjukvård som specialiserat sig på homeopati.
  • Den homeopatiska läkemedelsindustrin utgör 1 procent av läkemedelsmarknaden och 7 procent av marknaden för receptfria läkemedel inom Europeiska unionen (konsumentkostnad år 2005 uppgick till 1 771 miljoner euro).
  • Försäljningen av homeopatiska och antroposofiska läkemedel i Europeiska unionen ökar i genomsnitt med 5 procent per år.

Totalsumma:
    Till kassan
    Tillagd i varukorgen