Homeopatiska läkemedel för djur

Homeopatiska läkemedel för djur

Handpotenserade homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel från Dr.Reckeweg & Co. GmbH

Registrerade veterinärmedicinska läkemedel avsedda för att behandla sällskapsdjur och livsmedelsproducerande djur. Även för humant bruk.

Karenstider
Vid behandling av livsmedelsproducerande djur med homeopatiska läkemedel registrerade för veterinärt bruk krävs ingen karens. Information om karenstider lämnas i första hand av Livsmedelsverket.