Homeopati - En vetenskap

Artnr: Vithoulkas

Vithoulkas G

279 sidor

 

Denna bok rekommenderas till alla blivande homeopater samt till dem som är intresserade av homeopati Vithoulkas hör idag till de mest kända homeopaterna i världen. I denna bok framställer han den homeopatiska filosofin som han byggt vidare på grundval av Hahnemanns och hans efterföljares id‚er. Vidare har han ur material från c:a 5000 patienter tagit fram kurvor på läkemedlens intagande. Detta är en bok som bör läsas av alla blivande homeopater för djupare förståelse av den homeopatiska läkemetoden.