Bryonia D30

Artnr: Bryonia

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning

10 g innehåller: 
Bryonia D30 (Bryonia cretica ssp.dioica / Bryonia alba) 

Hjälpämnen:
Renat vatten 50% etanol 50 vol-%

Förpackning:
22 ml, droppflaska 

Dosering:
Bör doseras enligt rekommendation av homeopatisk terapeut. Dropparna kan tas i en matsked vatten.

Övrigt:
Öppnad förpackning hållbar 6 mån.

Kontakta läkare om symtom kvarstår. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Registrerat Homeopatiskt Läkemedel, granskat och godkänt av Läkemedelsverket.
Reg.nr.: 2517

Tillverkare:
Dr.Reckeweg & Co.GmbH - Tyskland 
http://www.reckeweg.de/