Dr. Reckeweg R45

Artnr: R45

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL
orala droppar, lösning

10 g innehåller:
Argentum nitricum D12 1g (Silvernitrat)
Arnica D30 1g (Arnica montana)
Arum maculatum D12 1g
Calcium carbonicum Hahnemanni D30 1g (Kalciumkarbonat från ostronskal)
Phosphorus D30 1g (Fosfor)
Hjälpämnen: Renat vatten 64%, etanol 36 vol-%

Förpackning:
50 ml

Dosering:
Bör doseras enligt rekommendation av homeopatisk terapeut.
Dropparna kan tas i en matsked vatten.

Övrigt:
Öppnad förpackning hållbar 6 mån.

Kontakta läkare om symtom kvarstår.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Registrerat Homeopatiskt Läkemedel, granskat och godkänt av Läkemedelsverket.
Reg.nr.: 2435

Tillverkare:
Dr.Reckeweg & Co.GmbH - Tyskland
http://www.reckeweg.de/