Dr. Reckeweg R47

Artnr: R47

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL
orala droppar, lösning

10 g innehåller:
Coffea D30 1g (Coffea arabica)
Glonoinum D12 1g (Nitroglycerin)
Ignatia D30 1g (Strychnos ignatia)
Lachesis mutus D30 1g (Gift från buskmästarorm) 
Hjälpämnen:Renat vatten 63%, etanol 37 vol-%

Förpackning:
50 ml

Dosering:
Bör doseras enligt rekommendation av homeopatisk terapeut.
Dropparna kan tas i en matsked vatten.

Övrigt:
Öppnad förpackning hållbar 6 mån.

Kontakta läkare om symtom kvarstår.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Registrerat Homeopatiskt Läkemedel, granskat och godkänt av Läkemedelsverket.
Reg.nr.: 2437

Tillverkare:
Dr.Reckeweg & Co.GmbH - Tyskland
http://www.reckeweg.de/