Dr. Reckeweg R57

Artnr: R57

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL
orala droppar, lösning

10 g innehåller:
Calcium carbonicum Hahnemanni D30 1g (Kalciumkarbonat från ostronskal)
Lycopodium D30 1g (Lycopodium clavatum)
Phosphorus D30 1g (Fosfor) 
Silicea D30 1g (Kiselsyra)
Teucrium scorodonia D6 1g
Hjälpämnen: Renat vatten 63%, etanol 37 vol-%

Förpackning:
50 ml

Dosering:
Bör doseras enligt rekommendation av homeopatisk terapeut.
Dropparna kan tas i en matsked vatten.

Övrigt:
Öppnad förpackning hållbar 6 mån.

Kontakta läkare om symtom kvarstår.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Registrerat Homeopatiskt Läkemedel, granskat och godkänt av Läkemedelsverket.
Reg.nr.: 2447

Tillverkare:
Dr.Reckeweg & Co.GmbH - Tyskland
http://www.reckeweg.de/