Dr. Reckeweg R62

Artnr: R62

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL
orala droppar, lösning

10 g innehåller:
Arum triphyllum D6 2g (Arisaema triphyllum)
Belladonna D6 2g (Atropa bella-donna)
Ferrum phosphoricum D8 2g (Järnfosfat) 
Mercurius solubilis Hahnemanni D12 2g (Kvicksilversaltblandning)
Pulsatilla D6 2g (Pulsatilla pratensis)
hjälpämnen: Renat vatten 61%, etanol 39 vol-%

Förpackning:
50 ml

Dosering:
Bör doseras enligt rekommendation av homeopatisk terapeut.
Dropparna kan tas i en matsked vatten.

Övrigt:
Öppnad förpackning hållbar 6 mån.

Kontakta läkare om symtom kvarstår.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Registrerat Homeopatiskt Läkemedel, granskat och godkänt av Läkemedelsverket.
Reg.nr.: 2452

Tillverkare:
Dr.Reckeweg & Co.GmbH - Tyskland
http://www.reckeweg.de/