Dr. Reckeweg R66

Artnr: R66

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL
orala droppar, lösning

10 g innehåller:
Iberis amara D6 1g
Leonurus cardiaca D6 2g
Oleander D6 1g (Nerium oleander)
Spartium scoparium D6 2g (Cytisus scoparius) 
Sumbulus moschatus D6 2g (Ferula moschata)
Hjälpämnen: Renat vatten 63%, etanol 37 vol-%

Förpackning:
50 ml

Dosering:
Bör doseras enligt rekommendation av homeopatisk terapeut.
Dropparna kan tas i en matsked vatten.

Övrigt:
Öppnad förpackning hållbar 6 mån.

Kontakta läkare om symtom kvarstår.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Registrerat Homeopatiskt Läkemedel, granskat och godkänt av Läkemedelsverket.
Reg.nr.: 2456

Tillverkare:
Dr.Reckeweg & Co.GmbH - Tyskland
http://www.reckeweg.de/