Dr. Reckeweg R190

Artnr: R190

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL
orala droppar, lösning

10 g innehåller:
Capsicum D6 3,33g (Capsicum annuum) 
Iris versicolor D4 3,33g
Robinia pseudoacacia D6 3,33g
Hjälpämnen: Renat vatten 62%, etanol 38 vol-%

Förpackning:
50 ml

Dosering:
Bör doseras enligt rekommendation av homeopatisk terapeut.
Dropparna kan tas i en matsked vatten.

Övrigt:
Öppnad förpackning hållbar 6 mån.

Kontakta läkare om symtom kvarstår.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Registrerat Homeopatiskt Läkemedel, granskat och godkänt av Läkemedelsverket.
Reg.nr.: 41428

Tillverkare:
Dr.Reckeweg & Co.GmbH - Tyskland
http://www.reckeweg.de/