Potensering

Artnr: Pot

Homeopatiska läkemedel tillverkas genom ett speciellt spädningsförfarande som kallas potensering, vilket innebär att en råvara späds och skakas enligt homeopatiska principer tills önskad styrka (potens) uppnåtts. Homeopatiska läkemedel finns i en mängd olika potenser. I Sverige måste råvaror som används i homeopatiska läkemedel spädas ut minst tiotusen gånger innan slutprodukten är färdig. I diagrammet på höger sida visas spädningsprincipen.

Dr.Reckewegs homeopatiska läkemedel potenseras för hand enligt homeopatisk tradition i en toppmodern GMP fabrik. Vetenskap förenas med tradition.